print deze pagina

zaterdag 28 september 2019, 09:30

Eredienst Zaandam | Spreker: Br. R. Gittens

 

Iedere zaterdagmorgen (sabbatdienst) komen wij samen om 09:30 uur om onze God te loven en te prijzen en Hem de eer te geven die Hem toekomt. Daarom is er in onze samenkomsten veel tijd voor lofprijzing en aanbidding. Samen zingen wij Gods lof. In onze samenkomsten verlangen wij naar / strekken wij ons uit naar een ontmoeting met de levende God.

De prediking is bedoeld om op te bouwen, te bemoedigen, te vermanen, maar vooral om Gods wil en doel voor ons leven beter te begrijpen. Ook is er ruimte voor persoonlijk gebed. Wanneer u een nood heeft in uw leven, zijn er mensen die graag samen met u willen bidden. Deze gebeden vinden plaats aan het einde van de dienst in een aparte ruimte waar oudsten en diakenen / diaconessen aanwezig zijn om u op te vangen.

Tevens houden wij om de zoveel tijd, een dienst die in het teken staat van de doop. Dit is een samenkomst, waar volwassenen door onderdompeling, gedoopt worden. U kunt zich hiervoor opgeven middels het (doop)formulier.

Ook worden er samenkomsten gehouden waar de (pasgeboren) kinderen tot Jezus worden gebracht, zoals dat zo prachtig wordt beschreven in het Marcus evangelie. U kunt uw kind(eren) hiervoor aanmelden middels het (opdracht)formulier.

Na afloop van de samenkomst is er gelegenheid om nog gezellig even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee, etc.

Br. Robby is als voorganger belast met de dagelijkse leiding van de Pinkstergemeente Zaandam. Zijn vrouw zr. Esther is verantwoordelijk voor het kinderwerk en de worship binnen de gemeente. Zowel br. Robby als zr. Esther hebben het verlangen mensen verder te brengen in hun geloofswandel, en hen te helpen volwaardig te kunnen functioneren als discipel van Jezus in de gemeente en in het Koninkrijk van God. Br. Robby en zr. Esther hebben samen drie kinderen (Joel, Amy en Zoe) en wonen in Amsterdam.