print deze pagina

dinsdag 29 oktober 2019, 19:30-21:00

Nieuwe Maan (Rosh Chodesh)

STEL UZELF OPEN VOOR EEN ONVERGETELIJKE ONTMOETING MET GOD, DE ALLERHOOGSTE, VOOR WIE NIETS ONMOGELIJK IS. OP DEZE DAG ORGANISEREN WIJ EEN PRAISE & WORSHIP AVOND.

Een avond vol van lofprijs en aanbidding. Nodig familie, vrienden en collega’s uit voor dit geweldige feest.


Wij vieren de Ha Chodesh (nieuwemaansdag). Een feest dat niet in Leviticus 23 wordt voorgeschreven, maar wel meerdere keren terug te vinden is in de Bijbel. We zien het terug als mededeling dat Israël een nieuwe maan vierde en we zien ook dat het door de Eeuwige genoemd wordt. Wij geloven dat het goed is om te doen en bij elke nieuwe maan even stil te staan bij de nieuwe maand die voor ons ligt.

De nieuwemaansfeesten behoren met de sabbat en andere feesten volgens Kol. 2:16 v. slechts tot de schaduw van het toekomende, het lichaam (de werkelijkheid en vervulling) dat daar is in Christus. 

Col 2:16-17
Laat dan niemand u oordelen inzake eten en drinken of op het punt van een feest of nieuwe maan of sabbatten,
 die een schaduw zijn van wat zou komen, maar het lichaam is van Christus.

(TELOS)

Lundius[1] zegt: vóór de nieuwe maan zijn het zeer donkere nachten, maar met de nieuwe maan komt het licht en worden de nachten allengs helderder. Eer Jezus Christus in de wereld kwam, was het donker, niet slechts onder de Joden , maar ook en wel bovenal onder de heidenen. Toen echter Jezus verscheen, toen kwam ook het waarachtige licht, dat alle mensen verlicht, die in deze wereld komen (Joh. 1 : 9; Jes. 9: 2; 60:1).

Toekomst
Jes 66:23 En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de HERE. 

De toekomstige vorst van Israël zal in de tempel op nieuwemaansdag een hem voorgeschreven brand- en spijsoffer brengen.

Ezechiel 46:6-7
Op de nieuwemaansdag (Ha Chodesh) zullen het zijn een gave, jonge stier, zes schapen en een ram, alle gaaf; en als spijsoffer zal hij een efa bij elke stier en een efa bij elke ram bereiden en bij de schapen naar dat zijn vermogen toereikend is, en een hin olie bij elke efa. 

Br. Robby is als voorganger belast met de dagelijkse leiding van de Pinkstergemeente Zaandam. Zijn vrouw zr. Esther is verantwoordelijk voor het kinderwerk en de worship binnen de gemeente. Zowel br. Robby als zr. Esther hebben het verlangen mensen verder te brengen in hun geloofswandel, en hen te helpen volwaardig te kunnen functioneren als discipel van Jezus in de gemeente en in het Koninkrijk van God. Br. Robby en zr. Esther hebben samen drie kinderen (Joel, Amy en Zoe) en wonen in Amsterdam.